Information / Medlemsskab af Fladså Hallen

Medlemsskab af Fladså Hallen

For at bevare Fladså Hallen som en selvejende institution har vi brug for nye medlemmer!
 
Du kan tegne medlemskab - for et årligt kontingent på 150 kr.
 
Kontingentet er gældende fra 1. januar og frem til 31. december.
 
Hvad går pengene til?
Pengene går til forskønnelse af hallen, og dermed ikke til den daglige drift af hallen.
 
Hvad kan jeg med et medlemskab?
Som medlem kan du deltage, med stemmeret, i den årlige generalforsamling, som finder sted i marts måned, og derved få indflydelse på hallens fremtid.
 
Som medlem har du mulighed for at leje Kultursalen, dvs. hallens selskabslokaler.
 
Som medlem modtager du pr. mail medlemsservice, dvs. referat fra hallens bestyrelsesmøder og hallens nyhedsbreve.
 
Får jeg forpligtigelser som medlem?
Fladså Hallens medlemmer har intet personligt ansvar - ej heller økonomisk -  for hallens forpligtelser.
 
 
Jeg ønsker at tegne medlemskab!
 
 
Send en mail til mail@fladsaahallen.dk med følgende oplysninger;
 
  • Navn
  • Adresse og postnr./by
  • tlf.
så sender vi dig en mail med info om betaling.
 
 
Tak for din støtte!