Information / Udlejning

Udlejning

Du har mulighed for at leje borde, stole og flagstænger via Fladså Hallen.
 
 
Priser;
 
Stole 8 kr. pr. stk.
 
Hvide klapborde - måler 183x76 cm 6-8 pers. - 25,- pr. stk.
 
Flagstænger - 6 m - 50 kr. pr. stk.
 
 
 
Afhentning/aflevering;
 
Du skal selv have mulighed for at hente og bringe det udlejede materiale.
 
Nærmere aftale herom aftales med halinspektøren ved henvendelsen.
 
 
 
Afregning/betaling;
 
Du afregner ved aflevering af det udlejede materiale.
 
 
 
 
 
 
Kontakt Fladså Hallen
 
 
på tlf. 26731410 eller mail mail@fladsaahallen.dk
 
for udlejning af materiale.